Tegevusload

Aitame lühikese aja jooksul saada tegevusload äritehingute teostamiseks vastavalt kliendi majandustegevusele.

Vastavalt kehtiva seadusandluse normidele eriliste tegevusaladega äriühingute jaoks on nõutav kohustuslike litsentside ja lubade olemasolu. Meie osutame juriidilist tuge ja toetust tegevuslubade saamiseks järgmiste majandustegevuste valdkondades: 

Turism 

 • turismioperaatori tegevusluba;
 • tegevusluba turismi vahendajatele, kes pakuvad turismipakette turismiettevõtetena väljaspool Euroopa majanduspirkonna. 

Finantsteenused

 • finantseerimisasutusena tegutsemine (sealhulgas laenu- ja liisinguandjana);
 • usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine;
 • virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkumine;
 • virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkumine;
 • pandimajateenuste osutamine;
 • väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavate väärismetallide ja väärismetalltoodete või vääriskivide kokkuost või hulgimüük.

Kaubandus 

 • Jae- ja hulgimüügi luba; 
 • Tegevusluba toitlustuse valdkonnas.
 • Teavitamine majandustegevusest ja vastavate lubade saamine alkoholi ja tubakatoodete müügiks.

Turvateenused 

 • turvakonsultatsioon;
 • vallas- või kinnisvara valve ja kaitse;
 • isikukaitse;
 • korra tagamine üritusel või valveobjektil.

Tööturg

 • renditööjõu vahendaja majandustegevusteade.

Meie võtame enda peale kogu töö, mis on seotud vajalike dokumentide ettevalmistamise ja igat tüüpi litsentside ja lubade saamisega. Anname konsultatsiooni vastavate litsentseeritud tegevusalade ja Teie Äri seadusega kehtestatud nõuetele vastavuse küsimustes. Korraldame kliendi komplekssaate riigiasutustes. Aitame koguda vajalikud dokumendid või teostame dokumentatsiooni valmispaketi õigusliku analüüsi. Meie töötame otse reguleerijaga ja kiiresti lahendame mis tahes küsimused, mis on seotud litsentside ja lubade saamisega ettevõtte majandustegevuse alase tegevusvaldkonnaga.

Soovin hinnapakkumist

Antud vormi täitmisel kinnitate, et olete tutvunud meie Privaatsuspoliitikuga ning annate oma nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks.