Lepinguõigus (lepingute väljatöötamine)

Tehingu ettevalmistamine ja sõlmimine kirjalikus vormis, samuti õigesti koostatud leping aitab mitte ainult täpsemalt kindlaks määrata poolte vastastikkused õigused ja kohustused, vaid ka kaitsta lepinguosaliste pahausksuse eest.

Meie pakume Teile laias spektris teenuseid lepinguõiguse valdkonnas:

  • lepingute projektide ning kehtivate lepingute õiguslik analüüs nende vastavus kehtivale seadusandlusele vastavalt Teie poolt valitud jurisdiktsioonile;
  • kliendiõigusi rikkuvate või piiravate kokkulepete tingimuste kindlaksmääramine ja selgitamine;
  • lepinguskeemi koostamine klientide huvide maksimaalse rahulolu tagamiseks; 
  • lepinguliste kohustuste täitmist tagava mehhanismi väljatöötamine; 
  • läbirääkimiste protsessi juriidiline toetus;
  • vaidluste lahendamine kokkulepete lõpetamisel, muutmisel, täitmisel, allkirjastamisel;
  • pretensiooni- ja hagimenetluste ajamine;
  • võlgnevuse ülekandmise, nõudeõiguse loovutamise tagamine.

Meie juristid koostavad lepingu, mis maksimaalselt kaitseb Teie huve ja täpselt reglementeerib pooltevahelisi vastastikkuseid suhteid, eesti, vene või inglise keeles. Aastate pikkune praktika lepinguõiguse valdkonnas võimaldav meil koostada mis iganes keerukusega lepinguid.

Me minimaliseerime mistahes tehingu riskid.

Soovin hinnapakkumist

Antud vormi täitmisel kinnitate, et olete tutvunud meie Privaatsuspoliitikuga ning annate oma nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks.