ADRIO LEGAL SERVICES

Juriidiline abi ja õigusalane nõustamine äriõiguse valdkonnas.

Omades 15 aastast laialdast kogemust ärialases nõustamises, äritehingute juhtimises ja erinevat liiki lepingute koostamises, meie pakume individuaalseid tõhusaid lahendusi ja juriidilist toetust Teie firmale!  

MEIE TEENUSED

Äriõigus (äri planeerimine)

Osutame juriidilist toetust Teie firmale selle arengu igal etapil. Anname täpseid ja konstruktiivseid ärialaseid konsultatsioone, aitame välja töötada Teile vajaliku dokumentide paketi Teie poolt valitud jurisdiktsiooni õiguslikus valdkonnas.

Äriühingu asutamine

Õigusabi äriühingute asutamisel, osakapitali muutmisel, osanike/aktsionäride aktsiate/osade suuruste muutmisel ning äriühingu juhatuse liikmete muutmisel. Juriidiline abi ja dokumentide täispaketi väljatöötamine tehingu vormistamiseks.

Lepinguõigus (lepingute ja kokkulepete väljatöötamine ja ettevalmistamine)

Iga projekt vajab vastavat lepingulist struktuuri, et maksimaalselt suurendada eduvõimalusi. Mistahes liiki kokkulepete sõlmimine, tõhusad läbirääkimised ja juhtimine säästavad mitte ainult teie aega ja raha, vaid ka loovad tingimused poolte õigeks käitumiseks, suurendavad eduvõimalusi ning aitavad säilitada ärisuhteid.

Isikuandmete kaitse (GDPR, WEB-saidi audit)

EL andmekaitse üldmäärus laieneb kõikidele EL liikmesriikidele. Iga äriühing EL-s, kes töötleb kodanike isikuandmeid kõikjal maailmas, on kohustatud järgima antud reegleid ning iga äriühing väljaspool EL, kes töötleb EL kodanike isikuandmeid, sattub EL Direktiivi nõuete kehtivuse alla. Isikuandmete kaitse nüüd on korporatiivse vastutuse sünonüüm. Teie ettevõte on äri arengu algstaadiumis, Teil on web-sait või Teie ei ole veel seda käivitanud, meie aitame kujundada Teie jaoks vajalike dokumentide paketi vastavalt isikuandmete kaitse nõuetele.

Migratsioonialased küsimused (Elamisluba, Kodakondsus)

Konsulteerimine, juriidiline toetus ja vajalike dokumentide ettevalmistamine välisriikide kodanike jaoks elama asumisel Eestisse. Toetus kõigile, kes soovib olla välisriigi äriühingu partneriks, tööandjaks, ettevõtjaks, spetsialistiks õppeasutuses, on välisriigi kodaniku lähisugulane või oma muid aluseid elama asumiseks.

Tegevusload. Õigusabi erinõuetega tegevusalal tegutsevate äriühingute jaoks

Äriühingu asutamisel ja äri alustamiseks Teie peate arvestama fakti, et mõningate ärivaldkondade jaoks on nõutavad tegevusload. Meie spetsialistid aitavad Teid tegevuslubade saamiseks vajalike dokumentide paketi ettevalmistamises ning kooskõlastavad just nimelt Teie äri jaoks vajalikud tingimused reguleerijaga.

Ettevõtte õigusalane teenindamine

Teie vajate püsivat juriidilist toetust? Teil on juriidilist laadi küsimusi, mis vajavad viivitamatut lahendamist ja juristi konsultatsiooni «online»? Teie leiate, et täistööajaga koosseisulise juristi värbamine on põhjendamatult kallis? Meie teame lahendust! ADRIO juriidilise toetuse eesmärgiks on teha juriidilised teenused Teie firma jaoks kättesaadavamaks.

KIRJUTAGE MEILE

Antud vormi täitmisel kinnitate, et olete tutvunud meie Privaatsuspoliitikuga ning annate oma nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks.