Äriõigus (äri planeerimine)

Meie tagame Teie äri professionaalse juriidilise toetuse ja kaitse. Anname konsultatsioone ja osutame juriidilisi teenuseid Eestis äri ajamise küsimustes.

Meie teenused:

• igat liiki ja keerukusega lepingute ja kokkulepete koostamine eesti, vene ja inglise keeles. Sealhulgas äriühingute kokkulepped, lepingueelsete läbirääkimiste protokollid, ostu-müügilepingud, agendikokkulepped, personali värbamise lepingud ja muud Teie äri jaoks vajalikud kokkulepped ja lepingud; 

• äri loomine «nullist»; “Start-up” projektid;

• erinevate omandivormidega ettevõtete registreerimine ja asutamine nii EL alaliste elanike kui ka mitteresidentide jaoks; 

• elektrooniliste dokumentide, sealhulgas e-residendi digitaalse tunnistuse väljastamise taotluste vormistamine;

• apostill ja dokumentide legaliseerimine;

• erinevat liiki lubade ja litsentside saamine erinõuetega ettevõtete jaoks; 

• äriühingu asutamisdokumentide ettevalmistamine ja muudatuste sissekandmine põhikirjalistesse dokumentidesse, sealhulgas äriühingu põhikirja; juriidilise aadressi ja kontaktisiku andmete, ärinime, kontaktinformatsiooni, aktsionäride/osanike ja juhatuse liikmete koosseisu, tegevusala või firma põhikirjalise kapitali muutumine, andmete sissekandmine ja/või muutmine äriühingu tegeliku kasusaaja kohta;

• dokumentatsiooni juriidiline ekspertiis vastavalt Eesti ja EL õigusaktidele; 

• ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslasena KMKR (VAT);

• ettevõtete ümberkujundamine, likvideerimine ja pankrotimenetlus.

Meie osutame kontaktisiku ja juriidilise aadressi teenuseid.

Meie spetsialistid konsulteerivad Teid rahvusvahelise kaubanduse, elektroonilise äri ja isikuandmete kaitse nõuete järgimistes küsimustes. Garanteerime konfidentsiaalsuse ja ärisaladuse hoidmise.

Soovin hinnapakkumist

Antud vormi täitmisel kinnitate, et olete tutvunud meie Privaatsuspoliitikuga ning annate oma nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks.